A+ / A-

Разтегаема трапезна маса мод. Baron. Производител: Calligaris, Италия.

Разтегаема трапезна маса мод. Baron. Производител: Calligaris, Италия.

Разтегаема трапезна маса мод. Baron. Производител: Calligaris, Италия.