Италианска кожена гарнитура с механизъм за промяна на височината на облягане. Jeremy, Rigosalotti, Италия.

Италианска кожена гарнитура с механизъм за промяна на височината на облягане. Jeremy,  Rigosalotti, Италия.

Италианска кожена гарнитура с механизъм за промяна на височината на облягане. Jeremy,  Rigosalotti, Италия.