Модел James B. Производител Flexteam, Италия. Луксозно иралианско кресло с кожена или текстилна тапицерия в разнообразни цветове.

Модел James B. Производител Flexteam, Италия. Луксозно иралианско кресло с кожена или текстилна тапицерия в разнообразни цветове

Модел James B. Производител Flexteam, Италия. Луксозно иралианско кресло с кожена или текстилна тапицерия в разнообразни цветове.