Модел Mondrian. Производител Tonon, Италия. Модерна италианска библиотека. Структура от MDF в няколко различни цвята.

Модел Mondrian. Производител Tonon, Италия. Модерна италианска библиотека. Структура от MDF в няколко различни цвята.

Модел Mondrian. Производител Tonon, Италия. Модерна италианска библиотека. Структура от MDF в няколко различни цвята.