Италиански модулен диван с кожена или текстилна тапицерия. Модел Morrison. Arketipo, Италия.

Италиански модулен диван с кожена или текстилна тапицерия. Модел Morrison. Arketipo, Италия.

Италиански модулен диван с кожена или текстилна тапицерия. Модел Morrison. Arketipo, Италия.