Италиански модулен диван с текстилна или кожена тапицерия. Mодел Self Control. Arketipo, Италия.

Италиански модулен диван с текстилна или кожена тапицерия. Mодел Self Control. Arketipo, Италия.

Италиански модулен диван с текстилна или кожена тапицерия. Mодел Self Control. Arketipo, Италия.