Модерно кресло с фиксирана или въртяща се основа и отоманка, модел Bond. Arketipo, Италия.

Модерно кресло с фиксирана или въртяща се основа и отоманка, модел Bond. Arketipo, Италия.

Модерно кресло с фиксирана или въртяща се основа и отоманка, модел Bond. Arketipo, Италия.