Дизайнерско кресло, с текстилна или кожена тапицерия в разнообразни цветове. Модел Nascar. Arketipo, Италия.

 Дизайнерско кресло, с текстилна или кожена тапицерия в разнообразни цветове. Модел Nascar. Arketipo, Италия.

Дизайнерско кресло, с текстилна или кожена тапицерия в разнообразни цветове. Модел Nascar. Arketipo, Италия.