Модерно италианско кресло с кожена или текстилна тапицерия, модел Mac. Cierre, Италия.

Модерно италианско кресло с кожена или текстилна тапицерия, модел Mac. Cierre, Италия.

Модерно италианско кресло с кожена или текстилна тапицерия, модел Mac. Cierre, Италия.