Модерно кресло за всекидневна Мод. Noè. Производител: Cantori, Италия.

Мод. Noè

Модерно кресло за всекидневна Мод. Noè. Производител: Cantori, Италия.