Модел Auto-reverse. Arketipo, Италия. Модерни модулни италиански дивани с кожена или текстилна тапицерия. Модерна италианска мека мебел - прави, ъглови, двойни, тройни дивани, кресла, табуретки и

Модел Auto-reverse. Arketipo, Италия.  Модерни модулни италиански дивани с кожена или текстилна тапицерия. Модерна италианска ме

Модел Auto-reverse. Arketipo, Италия. Модерни модулни италиански дивани с кожена или текстилна тапицерия. Модерна италианска мека мебел - прави, ъглови, двойни, тройни дивани, кресла, табуретки и др.