Модерно италианско кресло с кожена или текстилна тапицерия, модел Caroline. Le Comfort, Италия.

Модерно италианско кресло с кожена или текстилна тапицерия, модел Caroline. Le Comfort, Италия.

Модерно италианско кресло с кожена или текстилна тапицерия, модел Caroline. Le Comfort, Италия.